فاصله بین حرف و عمل فدراسیون والیبال در برگزاری لیگ برتر

مسئولان برگزاری لیگ بار دیگر باید موضع گیری‌هایشان را قبل از آغاز لیگ برتر به یاد بیاورند
با شروع لیگ برتر والیبال وعده‌های فدراسیون در برخورد با تیم‌های بدهکار عملی نشد

OK