کلوپ روی ستاره برزیلی مهر غیر قابل فروش زد

گفته می شود بارسلونا با ۶۰ میلیون به دنبال ستاره جوان لیورپول است.

OK