زهرا نعمتی درفهرست «ورزشکاران تماشایی» کمیته بین المللی پارالمپیک

بنا بر اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا نعمتی یکی از ورزشکاران شاخص ۲۲ رشته بازی‌های پارالمپیک تابستانی است.

OK