تصمیم متفاوت دو خواهر و پشیمانی شطرنجباز معترض برای حضور در ایران

مهلت فدراسیون بین المللی شطرنج برای اعلام آمادگی قطعی شرکت کنندگان در مسابقات قهرمانی زنان جهان در حالی به پایان رسید که ۶ بازیکن از فهرست ۶۴ نفره، از سفر به ایران امتناع کردند.

OK