پیست اسکی دربندسر دارای مجوز سازمان استاندارد است

مسئولان پیست بین الملی اسکی دربندسر تاکید کردند که این پیست مجوز سازمان استاندارد برای فعالیت را دریافت کرده است.

OK