دونده‌های ایرانی در ماراتن بغداد شرکت می‌کنند

ایران در ماراتن بغداد که قرار است چهارم فوریه برگزار شود شرکت می‌کند.

OK