دعوت فرنگی‌کاران المپیکی به اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

OK