مارتین اودگارد:/ به خاطر جدایی از رئال مادرید پشیمان نیستم

مارتین اودگارد، بازیکن جوان و آینده دار نروژی سابق رئال مادرید تاکید کرد که به خاطر جدا شدن از این تیم پرافتخار احساس پشیمانی نمی کند.

OK