اوزیل: هنوز هم به دنبال شماره 10 آرسنال هستم

مسوت اوزیل، ستاره آلمانی ارسنال یک بار دیگر از تمایل خود برای پوشیدن پیراهن شماره 10 توپچی ها صحبت کرد.

OK