رد فرجام خواهی چلسی برای جان تری

با رای اتحادیه فوتبال انگلیس، جان تری باید محرومیت یک جلسه ای را به علت اخراج در جام حذفی سپری کند.

OK