عذرخواهی اینیستا برای غیبت در مراسم فیفا

آندرس اینیستا، کاپیتان بارسلونا، از اینکه بازیکنان این تیم در مراسم بهترین های سال 2016 فیفا حضور پیدا نکردند، عذرخواهی کرد.

OK