وحید امیری؛ مهاجم جدید پرسپولیس

با حضور سروش رفیعی در پرسپولیس باید در انتظار نقش جدید وحید امیری در ترکیب سرخپوشان بود.

OK