کلهر: دست‌ پیشکسوتان‌ جلوی‌ کسی دراز نیست

محمود کلهر، بازیکن قدیمی تیم های استقلال و پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس را مورد انتقاد قرار می دهد.

OK